Tipy na výlet

Arboretum

Arboretum

Květinový ráj nedaleko přehrady Slezská Harta. Najdete zde plno překrásných i cizokrajných rostlin ve velkých sklenících.

Bouzov

Na Severní Moravě nedaleko Litovle stojí na kopci nad malým městečkem rytířský hrad Bouzov. Je viditelný z dalekého okolí a okouzluje svou mohutností. Svou novogotickou podobu nese teprve několik desítek let, protože byl v podstatě znovu postaven. Hrad byl založen asi na konci 13.století.
Samotnému hradu vévodí osmiposchoďová hradní hláska vysoká 58 m. Kolem hlásky jsou seskupeny budovy ve tvaru podkovy a jejich střechy zdobí bezpočet věží. Nad hlubokým příkopem vedou do hradu dva dlouhé mosty ukončené krátkým padacím mostem. Na starých základech hradu byl v letech 1896-1902 vystavěn nový romantický hrad. Hrad byl vybaven velmi moderně například vodovodem nebo ústředním topením. Hrad nabízí celoroční prohlídky, navštívit můžete také galerii v podhradí. Mimo hradu můžete také navštívit javoříčské jeskyně, Loštice, které jsou známé především výrobou voňavé delikatesy – olomouckých tvarůžků. Tvarůžky zde mají i své muzeum. Dalším tipem na výlet je arboretum Bílá Lhota, známá svou unikátní sbírkou s více než 400 druhy dřevin.

Bruntál

Renesanční zámek s barokními prvky. Silná zeď jižního křídla je původní gotickou hradbou. Avšak počátky hradu, na jehož základech byl zámek postaven jsou velmi nejasné. Zámek patřil do vlastnictví řádu německých rytířů a od roku 1945 je ve vlastnictví státu.

Jánský vrch

Historie zámku Jánský Vrch, započala již v 2. polovině 13.století, kdy byl postaven na strategicky výhodném místě nad javornickým sídlištěm Svidničtí hrad. V průběhu 15.století byl hrad značně poškozen. A to nejen husitskými válkami, ale i samotným biskupstvím, které nechalo zbořit obranný systém, aby se hrad nemohl stát oporou případného nepřítele. Velká obnova a přestavba objektu, která probíhala na konci 15.století. V průběhu těchto úprav byl také změněn název na počest patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele na Jánský Vrch. K definitivní přestavbě původního hradu, později sídla s pohodlnějším pozdně renesančním palácem na barokní zámek, došlo v 18. století. V roce 1959 byl zámek Jánský Vrch zapůjčen státu. K jeho zestátnění došlo po vyrovnání polské a české katolické církve, v roce 1984. Jánský Vrch má dva prohlídkové okruhy. První vede místnostmi zámku, součástí prohlídky je sbírka dýmek a kuřáckých potřeb. Druhý vede hospodářským zařízením, které bývá na památkových objektech skryto. Zajímavostí je dochované plynové osvětlení,výstava historických plynových spotřebičů, v zimních měsících besedy u kávy a čaje.

Kostelík Maršíkov

Dřevěný kostel sv. Michala nechal postavit na místě staršího svatostánku v r. 1609 pro luterány majitel vízmberského panství Přemyslav II. ze Žerotína. Jedná se o roubenou, pozdně gotickou architekturu s renesančně řešeným interiérem kněžiště. Vzhled kostela se od doby výstavby prakticky nezměnil. Kostel je přístupný na požádání správce, který bydlí v prvním domě pod kostelem – p. Lichner.

Kostelík Žárová

Dřevěný kostel sv. Martina nechal postavit v r. 1611 pro své luteránské poddané majitel losinského panství Jan Jetřich ze Žerotína. Podoba této roubené, rustikální, renesanční architektury s pozdně gotickými reminiscencemi zůstala dodnes nezměněna. Inventář je převážně barokní. Hlavní oltář z r. 1717 pochází z poutní kaple Nejsvětější Trojice u Maršíkova. Kostel je přístupný na požádání správce p. Jabůrka, první dům u vchodu do kostela.

Kralický sněžník

toto pohraniční pohoří mezi Českou republikou a Polskem soupeří svou krásou a výškou s Hrubým Jeseníkem. Jeho středem je mohutná kupa Králický Sněžník s výškou 1 424 m, s nádhernými výhledy na všechny strany. Nápadnými kopci jsou pohraniční Malý Góra, který při pohledu z Kladské kotliny zastiňuje Králický Sněžník.

Křížový vrch

Výletní místo Křížový vrch (671 m n.m.) s kaplí sv. Anny a znovu obnovenou restaurací, se lze dostat dvěmi turistickými stezkami z města Jeseníku.

Lázně Karlova studánka

Zprávy o prvních pokusech, jak využívat zdejší prameny k léčebným účelům, pocházejí ze 17.století, ale lázně vznikly o 100 let později, v roce 1785, kdy celé bruntálské panství patřilo po konfiskaci po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 Řádu německých rytířů. V roce 1785 byl u Dolního pramene postaven dřevěný lázeňský dům s 15 kabinami, ve kterých byly údajně dvě dřevěné vany pro léčbu koupelemi. Blahodárné síly pramenů přitahovaly stále více návštěvníků. Léčebný postup byl následující – voda ke koupelím se ohřívala žhavou struskou, která se vozila z hubertovských hutí na vozech do prostoru dnešních lázní. V historii Karlovy Studánky sehrávala důležitou roli osada s vysokými pecemi na tavení železa, založená roku 1703 velmistrem Řádu německých rytířů Ludvíkem, na jehož počest byla pojmenována blízká sousední obec Ludvíkov. Po založení lázní v roce 1785 a výstavbě prvních dřevěných budov koncem 18.století si zájem a příliv pacientů v 19. století vyžádal výstavbu zděných léčebných domů.

Olomouc

Olomouc, ležící v srdci Hané. Nedávné dosažení statutu krajského města bylo jen logickým vyústěním vývoje města jako kulturního, společenského a hospodářského centra, jehož dějiny se začaly psát před mnoha staletími. Olomouc se dokonce dostala na seznam světového dědictví UNESCO. Jen prohlídka památek v centru může trvat více než den, můžete zde zhlédnout unikátní barokní památky např. Nejsvětější Trojice, mariánský morový sloup, orloj na radnici, katedrálu sv. Václava, trojlodní kostel sv. Mořice a šest kašen. Svatý Kopeček to je olomoucké monumentální poutní chrám Navštívení Panny Marie. Honosí se bohatou sochařskou i freskovou výzdobou. Nedaleko chrámu se rozprostírá areál ZOO, v součastné době chová přes 250 druhů zvířat. Vlastní mořská akvária, pavilon nočních živočichů a také rozhlednu s nádherným výhledem na Olomouc.

Poutní místo Marie Pomocná

Poutní místo Marie Pomocná Toto oblíbené poutní místo mezi lidmi sahá svými kořeny až do švédských dob, i když jako poutní místo bylo uznáno až o dvě generace později. Duchovní místo je vyzdobeno nádhernými obrazy a freskami, které tisicům poutníků nejen zpříjemňovaly pobyt, ale vracely jim radost a duševní pohodu. Kostel, kaple, kapličky, křížové cesty byly vyzdobeny obrazy, které nám připomínají církevní dějiny. Tvůrci těchto děl byli známí slezští malíři Franz Templer a Emil Brendel.

Praděd

Nejmohutnějším horstvem je Hrubý Jeseník s nejvyšší horou Praděd 1 492 m.n.m. Se svým plochým temenem by nebyl příliš nápadný, jeho nezapomenutelnou podobu dotváří 145 m vysoká věž na vrcholu, která byla postavena místo staré kamenné rozhledny. Vrchol Pradědu je již nad horní hranicí lesa, která se zde táhne ve výšce kolem 1300 m. Nad tuto výšku vystupuje v Hrubém Jeseníku 20 vrcholů. (Keprník 1424 m, Šerák 1351 m, Petrovy kameny 1438 m, Vysoká hole 1464 m a Jelení hřbet 1367 m)

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Přečerpávací vodní elektrárna je díky tech. parametrům i zasazení do nejvyšších partií Hrubého Jeseníku s výhledem na Praděd velice zajímavým dílem. Elektrárna funguje od r. 1996. Pro svoji funkci využívá přebytku elektrické energie zpravidla v nočních hodinách a mezi špičkami k čerpání vody z dolní do horní nádrže.V době zvýšené spotřeby se pak v turbinovém režimu vyrábí el. Energie. Význam PVE Dlouhé Stráně je především v oblasti regulace výkonu a frekvence. Je to největší vodní energetické dílo v naší republice a výkon soustrojí je největší svého druhu v Evropě. Otevírací doba: dle sněhových podmínek info tel.: 0649/235 091

Raduň

Středověká tvrz byla v průběhu 16. století za Tvorkovských z Kravař přestavována na renesanční zámek. Časem zchátralý objekt byl na popud Jana Larisch-Mönnicha v letech 1816-1822 celkově upravován; projekt empírové adaptace vypracoval Johann Anton Englisch. V období 1832-1947 drželi panství Blücherové z Wahlstattu, kteří postupně přistavěli úřednický dům, oranžérii, ovčín a patrovou hradební zeď. Návštěvnický okruh vede pokoji knížecího apartmá a zámeckou knihovnou se 16 000 svazky.

RANCH M Vernířovice

Jsme zaměřeni na chov strakatého Huculského koně, mimo vyjížděk na koních standartního typu nabízíme naši specialitu „6-ti denní putování na koních z Jeseníků do Beskyd (květen, červen, září), je to trasa dlouhá přes 200 km a vyžaduje již jezdecké zkušenosti, maximální počet na toto putování je 6 osob, minimum 4 osoby V okolí Ranche provádíme vyjížďky na koních do blízkého okolí. V sezónu nutná rezervace 1 den předem, vyjížďky provádíme od 9 hod, 10 hod, 11 hod a poté od 14 hod, 15 hod, 16 hod. Hodinové vyjížďky do přírody stojí 200 Kč/osoba (děti až od 10-ti let). Od 17 – do 18 hodin vodíme malé děti na koních za 20 Kč.

Rejvíz

Na rozlehlé ploše 270 ha se rozkládá státní přírodní rezervace, která láká svými unikátními rašeliništěmi kolem Malého a Velkého mechového jezírka, jejiž původ se odhaduje na období před šesti až devíti tisíci lety. Velké mechové jezírko je přístupno naučnou stezkou po haťovém chodníku. Návštevníci tak mají možnost pozorovat na vlastní oči přes dvě ste druhů rostlin a travin, padesát druhů mechorostů. V blízkém okolí se dále nachází pozůstatky přes 250 let staré sklárny, památník a hřbitov padlých ruských vojáků a středověký Hamr – velké kladivo, které poháněno vodou vytloukalo ze spečené rudy železnou strusku.

Rozhledna na Zlatém Chlumu

Nedílnou součástí města Jeseník a blízkého okolí je kopec Zlatý chlum (875 m), na jehož vrcholku se tyčí kamenná věž z roku 1899 vysoká 26 metrů, která dodnes slouží svému původnímu účelu, tj. jako vyhlídková rozhledna. A jak z údolí poznáte, je-li rozhledna otevřena? Podle vyvěšeného praporu.

Ruční papírna Velké Losiny

Jedna z nejstarších dosud pracujících evropských manufaktur na výrobu papíru byla založena ve Velkých Losinách v 16 století.V roce 1987 zde bylo zřízeno specializované museum papírenské výroby (jediné v ČR), které je zpřístupněno veřejnosti. Prohlídkový okruh po rekonstrukci prochází nejatraktivnějšími částmi objektu včetně stěžejních pracovišť výroby ručního papíru. Otevírací doba: celoročně, út-pá 9.00 – 15.00, so-ne 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 h. Pondělí – zavírací den. Začátek poslední prohlídky je vždy nejpozději 60 minut před uzavírací dobou!!!

Ski-areál Kareš – letní lyžování a horské minikáry v Koutech nad Desnou

Navštivte letní atrakci pro malé i velké. Na kopec Vás vyveze vlek a odtud již musíte sami – každý si může individuálně zvolit rychlost jízdy. Občerstvení v místě zajištěno. Délka vleku: 210 m Délka dráhy: 389 m Provozní doba: červenec – srpen DENNĚ od 9 – 20 hod, květen – červen, září,říjen SO,NE od 10 – 16 hod.

Sovinec

Komplex hradu (pevnosti) na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku. Hrad založili příslušníci rodu, kteří se po hradě píší od roku 1348. Za účast v protihabsburské revoltě byl hrad zkonfiskován Janu Kobylkovi z Kobylího, který jej v roce 1600 vyženil a dostal se do majetku řádu německých rytířů. Za druhé světové války v něm bylo zřízeno vězení a základna jednotek SS. Po osvobození hrad vyhořel a obnova probíhá až do současnosti. V posledních letech je na hradě bohatý kulturní život. Vstupné, délka prohlídky cca 30-40 minut.

Velké Losiny

Složitý zámecký komplex s parkem v širokém údolí opodál obce. Území okolo Losin dlouho patřilo královské komoře, ale bylo stále zastavováno. Zástavní držitelé zde postavili tvrz, která se připomíná ještě roku 1577. Jejím pozůstatkem je silná zaoblená zeď a gotický portál branky ve východním křídle. Zámku se naštěstí nedotkly výraznější pozdější úpravy a dávno vyprchala i atmosféra masových čarodějnických procesů z let 1678-92. Inkviziční tribunál Františka Bobliga z Edelstadtu jen v Losinách 56 upálených. V nedalekém Šumperku byla frekvence čarodějnic pravděpodobně nižší, neboť tam bylo zažehnuto “jen” 30 hranic.

Veteran Muzeum “U Havlíčků” v Rapotíně

V muzeu vystavujeme tyto exponáty: hračky, pohyblivé figuríny v životní velkosti, řezbářská lidová tvořivost, dětské kočárky, hodiny, kola, motokola, motocykly, drožky, parní stroje, stacionární motory, traktory, zemědělskou, požární a vojenskou techniku veškerého provedení od minulosti až po současnost.

Vodopády Bílé Opavy

Krásná procházka, která může začít v Karlově Studánce (délka 3 km). V zimě je tato cesta z důvodu bezpečnosti uzavřena.

zámek Hradec nad Moravicí

Již v 9. století stálo na místě dnešního zámku slovanské hradiště, vystřídané v polovině 11. století knížecím a o dvěstě let později královským přemyslovským hradem. Koncem 16. století zahájil Kašpar Pruskovský z Pruskova jeho celkovou renesanční přestavbu. V roce 1778 koupili panství knížata Lichnovští z Voštic, kteří po roce 1796 adaptovali zámek v empírovém slohu. Na konci 19. století vyrostl v blízkosti hlavní zámecké budovy tzv. Červený zámek, Bílá věž a hradební zeď. Prohlídková trasa přepychově zařízenými salóny mj. připomíná i pobyty Ludwiga van Beethovena a Ference Liszta. Zámecká obrazárna prezentuje sbírky původní knížecí galerie.

Zlatorudné Mlýny

Naučná stezka Vás zavede až k místu, kde do náhonu vtéká voda i k místu „kde voda teče do kopce“. Zdejší exponáty představují historickou úpravu zlaté rudy drcením a mletím. V horním stavení je instalovaná stoupa na drcení rudy, ve spodním pak mlýn. Ve Zlatohorských rudách je většina zlata vázána na pyrit.

ZOO park v Rapotíně

Lesopark – mini arboretum, zoo koutek s volně vypuštěnými zvířaty. Mini safari – dětský zábavní koutek s venkovním posezením a ohništěm. V ZOO parku můžete shlédnou tyto zvířata: opice, lamy, pštrosy, osly, africké kozy, ovce, domácí a vodní drůbež, pávy, čápy, jihoamerické krocany, exoty, labutě, kachničky, křepelky, bažanty…. Možnost svezení na koni a oslících pro celou rodinu.